Languages

Welkom

Archaeologia Mediaevalis 44

Beste collega’s,

De contactdagen Archaeologia Mediaevalis 2021 zullen omwille van de huidige COVID-19 pandemie niet doorgaan op 11 en 12 maart 2021. Er komt wel een digitale kroniek met bijdragen over onderzoek in 2020, die vanaf maart 2021 via de website www.archaeologiamediaevalis.be zal kunnen worden geconsulteerd.

Archaeologia Mediaevalis richt zich niet enkel tot archeologen, maar ook tot bouwarcheologen, archeopedologen, paleoantropologen, specialisten in de paleo-omgeving, keramiekspecialisten, enz…, kortom alle disciplines die samen leiden tot een betere kennis van ons verleden. We verwelkomen dan ook alle bijdragen die een uitgebreide en geïntegreerde studie van het archeologisch erfgoed mogelijk maken.

U wordt vriendelijk verzocht om uw teksten over uw archeologisch onderzoek en/of studie vóór 18 januari 2021 op te sturen naar volgend email-adres: archaeomed@gmail.com. Deze kroniekteksten moeten een beknopte samenvatting (max. 8000 tekens, spaties inbegrepen) vormen. Uw publicatielijst over 2020 wordt apart opgestuurd.

De bijdrage wordt opgesteld in een Word-document getiteld “uw naam.doc”, als volgt :

 • Naam : Times New Roman, Kleine kapitalen, tekengrootte 12
 • Titel (gevolgd door de afkorting van de provincie tussen haakjes) : Times New Roman, vet, tekengrootte 12
 • Tekst : Times New Roman, tekengrootte 12, uitgelijnd, maximum 8000 tekens (inclusief spaties), geen voet- of eindnoten. De verwijzing naar de bibliografie gebeurt in de tekst tussen haakjes (naam auteur in klein kapitaal, het jaartal en het paginanummer). De eeuwen worden als volgt geschreven: 13de eeuw, 13de-eeuws, uit de 13de-14de eeuw.
 • Een beknopte bibliografie (max. 3 titels) wordt toegevoegd aan het einde van de tekst. Enkele voorbeelden:
  • De Marne J.-B., 1754, Histoire du Comté de Namur, Liège-Bruxelles.
  • De Meulemeester J., 1985, Aardige aarden monumenten, in: Monumenten en Landschappen, jg. 4 nr. 3, Brussel, p. 24-31.
  • Mariën M.E., 1964, La nécropole à tombelles de Saint-Vincent (Monographies d’archéologie nationale, 3), Bruxelles.
  • Van Remoorter O., Sadones S. & Vanoverbeke R., 2016, Archeologische opgraving, Gent-Bibliotheekstraat, BAAC Vlaanderen 210 (onuitgegeven rapport), Gent.
  • Dumortier C., 2004, Céramique d’art et de série. De l’atelier à la manufacture, in: Leblanc C. (dir.), Art et industrie: les arts décoratifs en Belgique au XIXe siècle, Bruxelles, p. 66-75.
 • Figuren : maximum 3 figuren, in TIFF of JPEG. De figuren worden niet in de tekst geïntegreerd. Ze worden genummerd (“uw naam_figXX.jpeg” of “uw naam_figXX.tiff”) en in een apart dossier opgestuurd.
 • Bijschriften : de bijschriften worden in een tweede Word-document opgestuurd, getiteld “uw naam_legendes.doc”.

Op deze manier willen we het onderzoek van het voorbije jaar op een coronavrije manier onder de aandacht brengen en willen we ook de jaarlijkse uitwisselingen via Archaeologia Mediaevalis laten doorlopen.

We hopen elkaar opnieuw te kunnen treffen voor een nieuwe Archaeologia Mediaevalis in Gent, op 17 en 18 maart 2022.

Met vriendelijke groeten,

Archaeologia Mediaevalis