Languages

Welkom

Archaeologia Mediaevalis 2023

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Brussel

16-17/03/2023

 

Archaeologia collecta

 

De 46 ste editie van Archaeologia Mediaevalis zal op de eerste dag van het colloquium focussen op de archeologische collecties en hun relatie met het publiek.

In 1903 werd in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis de Service des Fouilles de l’Etat opgericht en werden de eerste stappen gezet richting het archeologische beleid zoals het vandaag in de verschillende Gewesten van België gevoerd wordt. De verhuis naar het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in 1958 en, na de hernoeming tot Nationale Dienst voor Opgravingen, de uiteindelijke opheffing ervan in 1988, zorgde voor een grondige verandering in het archeologische landschap, ook voor de collecties en hun beheer.

Vandaag staan we aan de vooravond van een significante reflectie over het belang van de archeologische collecties, in het bijzonder deze uit de Middeleeuwen en Post-Middeleeuwen, waaronder niet alleen de materiële resten moeten begrepen worden maar ook de opgravingsdocumentatie die er onlosmakelijk aan verbonden is.

Welke rol hebben musea vandaag nog te spelen in het archeologische landschap en hoe kunnen zij het best aansluiting vinden met het recente onderzoek? Hoe kunnen de gewestelijke en lokale depots de onmiskenbare kenniswinst overbrengen naar een breed publiek ? Hoe kunnen we het draagvlak van de archeologie voor de middeleeuwse en post-middeleeuwse periodes vergroten en nieuw leven inblazen ? Hoe kunnen we op een moderne wijze tentoonstellen en tegelijk garant staan voor kwaliteit en excellentie door de resultaten van het continu evoluerende wetenschappelijk onderzoek te integreren in de storytelling ?

Welke rol kunnen de nieuwste state of the art digitale technieken spelen in de perceptie die het publiek heeft met betrekking tot het archeologisch onderzoek ? Hoe kunnen we de nieuwste technieken die worden toegepast tijdens opgravingen verder vertalen naar moderne installaties binnen de publiekswerking, en wat zijn de mogelijke valkuilen die hiermee gepaard gaan? Wat kan men vandaag nog aanvangen met de vele collecties die niet worden tentoongesteld maar die reeds decennialang in depots opgeslagen liggen? Hoe kunnen ook deze relevant blijven in de toekomst?

Concreet gaan we voor Archaeologia Collecta op zoek naar recente projecten die tot de verbeelding spreken en die als inspiratie kunnen dienen om het brede publiek te laten participeren in het archeologische verhaal over de Middeleeuwen en de Post-Middeleeuwen. We voorzien vier themablokken: de musea, de depots, terreinprojecten (opgravingen, bouwarcheologie, landschap) en tijdelijke pop-ups.

De tweede dag van het colloquium biedt, naar trouwe gewoonte, de mogelijkheid om de resultaten te brengen van het meest recente archeologisch onderzoek.

 

Download hier de call for lecture en de call for paper