Languages

Welkom

Archaeologia Mediaevalis 2018

15-16 maart in Gent

Archaeologia Mediaevalis vindt volgend jaar voor de 41ste keer plaats in Gent in het Provinciaal Administratief Centrum op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018.

Het colloquium richt zich niet enkel tot archeologen, maar ook tot bouwarcheologen, archeopedologen, paleoantropologen, specialisten in paleo-omgeving, keramiekspecialisten, enz..., kortom alle disciplines die samen leiden tot een betere kennis van ons middeleeuws verleden. We verwelkomen dan ook alle bijdragen die een uitgebreide en geïntegreerde studie van het archeologisch erfgoed mogelijk maken. Zoals vorig jaar is de eerste congresdag opnieuw een thematische lezingdag. U kan zich dus enkel inschrijven voor een lezing op vrijdag 16 maart.

Archaeologia Ruralia

De afgelopen jaren/decennia is het aandeel landelijke archeologie in de archeologische gegevensverzameling niet te onderschatten geweest. De talrijke bijdragen in de vorige kronieken illustreren dit. Informatie vergaren is één zaak, deze verwerken tot een synthese is een andere. Vandaar deze themadag. Verschillende subthema’s zullen aangekaart worden. Zo zal er aandacht besteed worden aan de rurale entiteiten, maar zal ook de architectuur op het platteland specifiek aan bod komen. Dat de nederzettingen op het platteland geen ‘rurale eilanden’ zijn, hoeft geen betoog De wisselwerking met de verstedelijkte gebieden mag dan ook zeker niet ontbreken. Het aspect van waar we deze landelijke bewoning moeten zoeken, hoe we dit moeten doen en hoe deze bewaard is gebleven komt eveneens aan bod.

De laatste twee decennia is vooral de schaal van het onderzoek in rurale context sterk toegenomen evenals de densiteit. Dit is in hoofdzaak te wijten aan aanpassingen van de wetgevingen. Waar voorheen noodopgravingen of werfcontroles beperkte informatie aanleverden over (onderdelen van) rurale bewoning, zorgde de ‘boom’ in het grootschalig onderzoek ervoor dat we vaker zicht krijgen op volledige huisplattegronden, erven en zelfs volledige nederzettingsstructuren in een ruimer landschap met diverse vormen van grondgebruik. Hoog tijd dus om dit eens allemaal op een rijtje te zetten en deze kennis onderling uit te wisselen en als het even kan, op een hoger niveau te tillen en nieuwe vraagstellingen en inzichten te genereren.

Call for papers/sessions

Wenst u een korte lezing te geven over uw werkzaamheden in 2017, dan vragen wij u het bijgevoegde formulier ingevuld terug te sturen naar archaeomed@gmail.com vóór 22 januari 2018. Gezien het aantal bijdragen elk jaar gestaag groeit, zullen de organisatoren u bevestigen indien uw voordracht en/of poster aanvaard werd.

U wordt vriendelijk verzocht om uw teksten betreffende uw archeologisch onderzoek en/of studie van 2017 vóór 22 januari 2018 op te sturen naar volgend email-adres: archaeomed@gmail.com. Deze kroniekteksten moeten een beknopte samenvatting vormen. Uw publicatielijst voor 2017 wordt apart opgestuurd.

De bijdrage wordt opgesteld in een Word-document getiteld “uw naam.doc”, als volgt :

 • Naam : Times New Roman, Klein kapitaal, tekengrootte 12
 • Titel (gevolgd door de afkorting van de provincie tussen haakjes) : Times New Roman, vet, tekengrootte 12
 • Tekst : Times New Roman, tekengrootte 12, uitgelijnd, maximum 8000 tekens (inclusief spaties), geen voet- of eindnoten. De verwijzing naar de bibliografie gebeurt in de tekst tussen haakjes (naam auteur in klein kapitaal, het jaartal en de paginanummer). Een beknopte bibliografie wordt toegevoegd aan het einde van de tekst. Enkele voorbeelden:
  • DE MARNE J.-B., 1754, Histoire du Comté de Namur, Liège-Bruxelles.
  • DE MEULEMEESTER J., 1985, Aardige aarden monumenten, in: Monumenten en Landschappen, jg. 4 nr. 3, Brussel, p. 24-31.
  • MARIËN M.E., 1964, La nécropole à tombelles de Saint-Vincent (Monographies d’archéologie nationale, 3), Bruxelles.
  • VAN REMOORTER O., SADONES S. & VANOVERBEKE R., 2016, Archeologische opgraving, Gent-Bibliotheekstraat, BAAC Vlaanderen 210 (onuitgegeven rapport), Gent.
  • DUMORTIER C., 2004, Céramique d’art et de série. De l’atelier à la manufacture, in: LEBLANC C. (dir.), Art et industrie: les arts décoratifs en Belgique au XIXe siècle, Bruxelles, p. 66-75.
 • De eeuwen worden als volgt geschreven: 13de eeuw, 13de-eeuws, uit de 13de-14de eeuw.

Na 22 januari 2018 kunnen we de opname van de bijdragen in de Kroniek niet meer garanderen.

Inschrijven kan door het invullen van volgend formulier: Inschrijvingsformulier