Languages

Welkom

ARCHAEOLOGIAMEDIAEVALIS 40

NAMUR

Moulins de Beez

16-17/03/2017

Archaeologia Mediaevalis vindt volgend jaar voor de 40ste keer plaats, ditmaal in Namen op donderdag 16 en vrijdag 17 maart 2017.

Het colloquium richt zich niet enkel tot archeologen, maar ook tot bouwarcheologen, archeopedologen, paleoantropologen, specialisten in de paleo-omgeving, keramiekspecialisten, enz…, kortom alle disciplines die samen leiden tot een betere kennis van ons verleden. We verwelkomen dan ook alle bijdragen die een uitgebreide en geïntegreerde studie van het archeologisch erfgoed mogelijk maken. Dit jaar, zal het Comité een sessie wijden aan de integratie van archeologische restanten. Op deze link vindt u reeds een korte inhoud.

Wenst u een korte lezing te geven of een poster te maken over uw werkzaamheden in 2016 of over het sessiethema, dan vragen wij u het bijgevoegde formulier ingevuld terug te sturen vóór 12 januari 2017. Gezien elk jaar het aantal bijdragen gestaag groeit, zullen de organisatoren u bevestigen indien uw voordracht en/of poster aanvaard werd.

U wordt vriendelijk verzocht om uw teksten betreffende uw archeologisch onderzoek en/of studie vóór 12 januari 2017 op te sturen naar volgend email-adres: archaeomed@gmail.com. Deze kroniekteksten moeten een beknopte samenvatting vormen. Uw publicatielijst voor 2016 wordt apart opgestuurd.

De bijdrage wordt opgesteld in een Word-document getiteld “uw naam.doc”, als volgt :

  • Naam : Times New Roman, Hoofdletters, tekengrootte 12
  • Titel (gevolgd door de afkorting van de provincie tussen haakjes) : Times New Roman, vet, tekengrootte 12
  • Tekst : Times New Roman, tekengrootte 12, uitgelijnd, maximum 8000 tekens (inclusief spaties), geen voet- of eindnoten. De bibliografie wordt geïntegreerd in de tekst.
  • Figuren : maximum 3 figuren, in TIFF of JPEG. De figuren worden niet in de tekst geïntegreerd. Ze worden genummerd (“uw naam_figXX.jpeg” of “uw naam_figXX.tiff”) en in een apart dossier opgestuurd.
  • Bijschriften : de bijschriften worden in een tweede Word-document opgestuurd, getiteld « uw naam_legendes.doc ».

Indien u verdere vragen heeft, gelieve het adres archaeomed@gmail.com te gebruiken.